Diskrepansens kredit

Syrets beska fyller min ödeslätta mun,
virtualiserar myllans förträffliga stimulans.
Ett spektakel att betrakta nerifrån en vattenlös brunn,
för den enfaldige som betalar med diskrepans.

Oxiderade tulpaners brist på udda blad,
filmatiserar dramaturgin i Bores fadäs.
En prunkande periodisering av fotosyntesens nav,
blir den imperfekte människans stolta dijonais.