Dödens revär ger tankero

Paniken här och ångesten där, daggvatten räcker.
En dag är nu, en människas mur skall haverera.
Ängsliga dar och rostade skal, ett paradis faller
över envar, blommorna brister, ljuset faljerar –
livets misär och dödens revär, tankero stannar.
Ålderns paket, en inpackad död, lockar de unga.