Dödsångest

När döden tar mig på min sista färd,
lär jag ångra att jag inte är där.
Stop!
Stanna!
Du väcker min kärlek
– det är söndag, min hud är blek.
Jag räds inte döden,
jag betraktar åldrande öden.
Livet har både en början och ett slut,
döden börjar bara med ett slut.