Draperiridå

En lustas draperi draperar minnet av ditt glömda liv. Väcker hopp i vildvuxen häck. Förtrollar tankar till förbjuden mark. Klättrar upp för jagets vildvin för att stjäla Bacchus giv – en gråaktig betraktelsefläck som seglar på begärets bark.