Drömacceleration

En dröm växer
Om dig, min tro
Mitt hopp, min bro
En dröm växer
Ur mitt bröst
Likt ogräs, ger tröst
En dröm växer
Ur tomma fickor
Genom spelets brickor
En dröm växer
Över granens topp
Över ergad kropp
En dröm växer
Långt långt bort
Men alltid för kort
En dröm växer
Med lyckofyrklöver
Med allt du behöver
En dröm  växer
I ditt ensliga hus
Ur din faders rus
En dröm växer
Sig evigt svag
För morgondag
En dröm växer
Över framtida död
Över ungas glöd
En dröm växer
Inte mer
Än ditt hjärta ser