Dyster reflektion

Framför lövskogens måltavla, svävar han
ur stängd barm – två tystnader att förenkla
i rädslans hav. Ur en omöjlig reaktion,
angiven svårmod.