Eftertänksam längtan

Utmed gatan hörde man barnens kväde
Unga sinnens tankar svävade fritt
Utsedda av Gud att företräda vitt
Urbaniserade ord på min släde

Vikt över en människas rena förkläde
Visar du att du företräder hans skritt
Väljer att förmedla det som anses ditt
Vaknar du som en pjäs på livets schackbräde

Snart mogen att följa en förlorad man
Där andras makt ansar ditt stolta jag
Du lyfter ditt huvud där känslorna brann

Själen försenade det liv som du fann
Oron tystnade alla hans obehag
Ännu en stor dag ur din hand försvann