En ängslig profet

Bakom lykta dörrars kapacitet
kan man skönja en kvinnas fertilitet.
En känsla av övergivenhet
att finna sin ängsliga profet.

Med en trofast jävig lojalitet
till din andra hälfts slumrande sekret.
Står du i skuggan av förgänglighet
att betrakta din åtrås planet.