En återvändsgränd

//

Jag letar jag vänder och vrider det lider jag kvider och rustar mig för nya tider

Du lämnar du härmar och blöder du söker besöker och befruktar mitt liv

Vi bränner vårt minne en veke som letar stretar i Platons sköra sinne

//

//

Hårt liv vi är en återvändsgränd

Inga skuggor inget ljus

Hårt liv vi är en återvändsgränd

Inga vänner ingen tid

//

//

Hon frustar i lustar hon rider förvrider bestrider i vinden belyser och river

Han lämnar en ensam att tyna och syna sin dyna med ögon som sjuder och ljuder

Du lämnar du härmar och blöder du söker besöker och befruktar mitt liv

Vi bränner vårt minne en veke som letar stretar i Platons sköra sinne