En blomma i ditt skötes lott

Det vackra i din själ är du
En känsla fylld av många rum
En feber i din jord slår ut
bland bladens klorofyllballong

Ur stormar föder vinden liv
Att dansa på ditt tomma loft
Ett handtag på din lena hud
En blomma i ditt skötes lott