En bris

En våg av värme faller
Över ensam Kalla
En bris av framtidsfrön
Bygger dig ett bo

Ett löv mot marken faller
Ensamt blad i balja
En dag att stilla dö
Tanken väcker ro