En bruten kvist

image

Den här stigen var för oss.
Varför lät vi snåren växa?
Varför ansade vi våra liv?
Nu står den tom och öde.
En bruten kvist,
ett minne blott.
Allt jag ville,
allt jag behövde –
var att finna en stig,
att hålla en hand,
en hand som din.