En dålig giv

En period utan nedsläpp.
För unga att älska.
För gamla med käpp.
Ett moment,
en stringens,
en tungas intelligens.
För galna
och en knäpp.
Ett ögonblick –
att överblicka.
Bland kantareller –
och Libbsticka.
Med huvudet
i din jord
– i dina lår,
ett litet liv.
För den som tål
en hjässas bård –
förblir livet
– – – en dålig giv!