En fasad att underhålla

Hur fort blir dagar döda?
Endast de som går i andras skor
kan två ensamma själar löda
samt ur aska hela din bror.

Hur lång är din resa i livet?
En resa av plåt och järn att sko,
du påtar de som är skrivet
– att ur luften bygga ditt bo!

När skall ditt nakna liv bekräftas?
I horisonten ser du strimman
den tänds ur det som skulle släckas
– att stävjas i den kalla dimman.

När skall Bore jorden släppa?
Med en svavelsticka bäcken tina,
kval att trä över skogens hätta,
med tallens krona logen pina.