En förlorad dag

Vid sidan av främmande skepnads frisyr
För en oväpnad känsla bort sin här
Att förbruka och betrakta en misär
På en okänd plats där allt går överstyr

En saknad finner orättvist den som flyr
Minnenas bro det rotlösa sveket bär
Arvet av en förlorad skuggas schimär
Avrundar en gömd tankes färglösa fyr

Med steglös frustration visar hon sin skrud
En dåre att förvisa en vis att förgås
Över hoppet öppnar sig dimmans brigad

Ur döda stenar finner livet ett bud
Att genom en tro dyrka sanningens lås
För varje oanvänd dag stal du ett blad