En förutsägbar sång

Oförståndets trygga värld.
Oförtretets smala gång.
En tång, en härd –
i förutsägbar flärd,
ur livets självklara sång!