En grisig behandling av våra barn

Förskolebarnen vistas idag i en stressig och osäker miljö som mer ofta än sällan leder till stressrelaterad huvudvärk och magont. Det är inte rimligt att 2,5 pedagoger skall ta hand om 25-30 barn i åldrarna 3 – 5.

På föräldramötena är den enda frågan som engagerar föräldrarna – barnens eventuella glass- eller godisintag i samband med födelsedag!? Vad har hänt? Varför vågar vi inte ta strid för våra minsta – de som inte själva kan påverka sin omgivning eller för den delen försvara sig?

Gais fick 17,5 miljoner av kommunen för att bygga en isplan på heden som kostar 20.000 kr per dag av våra skattepengar samtidigt som barngrupperna blir större och pedagogerna färre.

Kommunen vill bygga ytterligare en fotbollsarena i Göteborg för 240 miljoner och barnen i förskolan får vistas i baracker från sjuttiotalet med mögel och fukt.

Den kommunalanställde har i genomsnitt 78 kvm att röra sig på, grisen har en lagstadgad yta om 7 kvm och barnet i en förskola har knappt 1,5 kvm.

Skall verkligen grisar och kommunalanställda behandlas värdigare än våra barn?