En himmel blid

När den nya känslan gör sig påmind,
då en blick får syn på vardagsdrömmens mål,
skall den gamla tanken stå i motvind,
utan hopp och längtan höja ensam skål.
Stå i tö och väg kung Bores timmar,
ge dig hän till salighetens tid,
där vi en natt med öppna sinnen simmar,
i varandras sjöar under himmel blid.

himmel