En krank tankelandbana

Kranka tankar landar
Tomma blickars sky
Strida strömmars suckar
Fromma flickor gny