En kvinnas förakt

Jag ser min ålder åldras i mitt skin,
ur drakens öppna gap störtar du,
att ur en väntplats bygga ditt barndoms skrin
– Robin piskar Puh till att förstå lilla Ru!

Du ser min fadäs klättra upp för fasadens fog,
din spegelbild i grillens lock att förundra.
Jag skrattar nedför ångestens stekta bog,
medans jag färdas nedmed din höft att beundra.

Huga dina fötters våld i givvakt,
blotta dina veners kropp i hjärtats infarkt
Dystra timmars taniner ger akt,
åt flotterade ensamma kvinnors förakt.