En lång väntan

Där ligger det skira ljuset
svagt över mossans rand,
men skuggan växer i brunnen
väntar på kärlekens hand.