En nyhet – köp nu!

I butik att köpa nu, står en skylt – investera,
Att delbetala var dag innan du kan reflektera.
Så enkelt att handla och gör dig evigt glad
– att på egna villkor, skapa makt bland skor på rad.

Det är nya nyheter, kanske sista chansen
– handla tryggt och rätt och finn köpbalansen.
Så revolutionerande och helt kostnads – fritt
Nya möjligheter; måla hela hemmet vitt.