En saknad

Död,
borta,
finns inte mer!
Sprungen ur röd
Med tid allt för kort,
möts vi åter i dungen?
Ett plötsligt farväl,
ett meningslöst skäl.
Tomhetens skal,
en dräkt utan val –
himlen är din,
Herre sjung melodin!
Smärtan är död,
smärtan är borta,
men vår Adil är för evigt försvunnen.