En sista tanke…

Jag tar upp en gammal pistol. Den är inte min. Jag studerar den, varsamt. Jag känner med mina fingertoppar – dess forna liv. Så mycket hat. Så mycket ilska. En splittrare, en ofullbordad lösning. En mynning till liv. Spänner hanen, känner doften av död och brända känslor. Hur känns det att bli fri, fri från allt – allt utom döden? Jag för pistolen till mitt karga ansikte, låter dess kalla metall hela mig – smeka min smärta! En tanke bort, en handling kort – att forma min sortie. Jag knackar på din dörr, med en ryggsäck av minnen att begrunda. Den är flyktig och söndrig utan spår av oss. En fjäder i vinden som reser ångestens fort. Jag låter tanken sväva fritt, en tanke dränkt i rädslans parfym. Ett beslut färgat av ett liv. Ett liv utan dess egentliga mening. Ett val att vandra med blytunga axelvaddar i viljans glesa skogar. Jag hör en fågel, den första vårfågeln, sjunga en sång. Jag ser en tall glänsa i solens prakt. Jag känner smaken av blod växa i min mun…