En stilett av kaos

Tulpanfrenesi i
vårvinterpereferi,
Helenas kropp,
en själaförvisning
– en sultanideologi.
Äktenskapsminuett,
ett hopplöst brott
– minerad falsett
en hämdkompott.
Blodpalett,
befriar Menelaus
vansinnesmani.
En stilett av kaos
och frihetsdyslexi.