En trött tankerelik

Likt ett år sår ett frö skall smärta förgås,
av kärlek ur en vacker själ.
Står på tå tittar ut på höstens palett,
i löven ser jag dina skäl.

Åren går, minnen dör en kall kyss tröstar,
med ljumma läppars arsenik.
Sår består hopp förför ett hjärtas skelett,
ur en trött tankerelik.