En vacker gosse och dess törnen

En gosse vacker som en skör vårdag träder ut,
Han fångar världens ljus att lägga på sin hjässa.
Ett ok att bära till dess kärleken har tagit slut,
på svaga grunder står han stadigt att livet mässa.