En vy

Sjön ligger tyst och stilla,
endast lövtäcket finns kvar.
Ett minne om det som var,
att i rofylldheten trilla.

Näcken sitter i sin dvala
Ett spår av Hades bil,
att försiktigt byta fil –
att Charons bror förhala.

Se grenars piskor dansa
Över karga mossors kust,
Hör gäddans nakna lust
i vassen livet chansa.

Där granens armar färga,
skuggan faller död –
att bejaka liten nöd,
kom ljusets bror och härja.

Stiltjen själen prisa,
tar sats ur lekfult jag,
att storma vindens lag –
att lugnet heligt lisa.

Palettens nakna maka,
målar grannens dröm.
En ensam liten rönn,
att arla morgon laka.