En yvig estradörs tanke

Vråla skrädarens förlorade ord,
belys den ouppnåliga brudgummens rum.
Färdas med tidens tand i dess rot,
och fresta din gom av livets odukade bord
Saligsångens trevande ton blir stum,
bland yviga estradörers tveksamma kvot.