Enastående hög

Mångfaldig
Vilse
Konstnärlig
Betydelsefull
Realist

Framstående
Samtida
Levande
Nyskapande
Episk

Skarpsynt
Dramatisk
Snillrik
Genomträngande
Sinnlig

Självständig
Storartad
Talrik
Vittfamnande
Mäktig

Monumental
Mångtydig
Mänsklig
Enastående
Hög