Ensam kvar att så

En nedbruten man
solar sig i svunnen glans,
balanserad frid.

Han sover långsamt
där han försvarar sitt arv,
till fattigas förtret!

Han stegar bakåt
över vännens döda kropp,
Ensam kvar att så!