Eratos blomma

Spröda silkesmoln,
på nattens himlavalv –
speglar ängsligt ljus!

Eratos blomma dör,
i lättjans vilsna skalv –
en kärlek ebbar ut!