Ett hav av egon

Så greppa era lögner, samla era tankar –
ett hav av känslor, att landa, där ingen själ har gått.
Så banta era synder när sinnet själen kantrar –
ett hav av egon, fyller hjärtats tomma hopp.