Ett löfte

Ett löfte
Ett hopp
Ett äldre liv
Att beundra
Att bekräfta
Att förlora tid
Sig själv
Sin själ
Sitt glesa hopp
Till ett leende
Till en kropp
Till ditt hjärtas hem