Ett midvinter hjärta

Sliten kavaj, i farstun där hänger din tanke,
nålen dränker en sorg och barnen leker i hallen,
ögon glänser ej mer, när mörkret sänker sitt lakan.
Nyfallen snö och djupfrysta tjärn, midvinter hjärta,
vener av stål, som lämnar ett minne, sanningen tär.