Ett ok av ansvar

Där faller ett ok av ansvar
i bröstets mäktiga hav.
Där gror en tanke om svar,
ur lerkärlets spruckna skal.
Du blandar min själ i din gryta
och fogar dess hudfläkta spjäl.
Du vårdar en blomma av kärlek,
som växer sig stark i din hals.
Där faller ett ok av ansvar,
på röstens ensliga bank.