Ett ord

Ett ord
Som flyger
Över ett hav
Över en fot
Bortom kontroll
Bygger ett bo
För din tro
Ett näste
För trötta vingar
Att äntligen vila