Ett väldigt envälde

Under skallgångens döda blick, hoovrar han
humlans expertis – kalejdoskopisk ångest
frataniserar hans vin. Ögonglobers saft,
minnets autokrati