Feminism är Maskulism

image

Kanske är det dags att vi jämför äpplen med äpplen!?

Fick en fråga häromdagen – “Vad är det för skillnad på Feminism och Manschauvinism?”

Det är nog inte första gången som man sätter dessa ord som motsatser, men det är enligt min uppfatnning helt fel!

Det finns faktiskt ett ord som heter kvinnochauvinism, vilket mer rimligt är motsatsen till manschauvinism. Chauvinism kommer från Herr Chauvin som glorifierad Napoleon. Chauvinism är enkelt sagt en grupp som anser sig överlägsen än en annan, eller egentligen alla andra.

Feminism handlar, som jag förstår det, om en grupp (könsneutrala) som anser att kvinnan har en lägre ställning i samhället. Denna grupp menar att kvinnan bör få sin rättmätiga plats med samma rättigheter och förmåner som mannen – m.a.o. inte könsdiskrimineras!

Då borde rimligen motsatsen till feminism vara maskulism och inte manschauvinism, eller!!??

Feminism är sprunget ur kvinnorörelsen och användes för första gången i offentliga sammanhang 1892. Maskulism grundades 1913 av E. Belfort Bax och myntades snabbt som motsvarigheten till feminism.

“MASKULISM avser den politiska och kulturella rörelse som syftar till att få lika politiska, ekonomiska och sociala rättigheter för pojkar och män som för flickor och kvinnor.” (Wikipedia)

“FEMINISM är en samling rörelser som syftar till att definiera, upprätta, och försvara kvinnors politiska, ekonomiska och sociala rättigheter.” (Wikipedia)

Kan någon förklara skillnaden här?

Enligt min uppfattning kan vi lika gärna kalla feminism – maskulism! Jag ser inte olikheterna ej heller motsatserna i ovan definitioner – båda rörelserna har ju uppenbarligen samma mål!!!