Föga överaskande

image

Så hår är det i tio fall av tio. På Gibraltargatan drog de ett rör fel och efter nio månaders bygge konstaterade de att de var tvungna att riva upp allt och göra om det. På Vasagatan byggde de refugen 5 centimeter för bred och fick göra om det. Det finns otaliga exempel. Tycker vi medborgare/skattebetalare verkligen att det är okej att dessa kommunalanställda upprepat får slarva med vår pengar på detta vis. Samtidigt som det saknas pengar till äldrevård, barnomsorg och skola!

Ingen information alternativt mycket gles information går ut till de som blir berörda strax innan arbetet påbörjas. Enligt lag skall en näringsidkare informeras i skälig tid. I dessa fal borde skälig tid vara uppsägningstiden för de anställda då det efter det att den första grävskopan bryter asfalten blir mer än halverade dagskassor i verksamheter där man redan har svårt att överleva. Är det så här vi vill behandla de som vågar satsa för att ge oss andra en levande stad.

I så gott som varje arkitektritning ser man hur arkitekterna skissar in kiosker, caféer och restauranger. Det ser vi som självklart, men människorna bakom dessa ställen ser vi inte.

Och vems ansvar är det att se till att det rör sig folk i området så att dessa ställen överlever? Kommunerna måste börja ta sitt ansvar och inse att de inte skall vara näringslivets fiende utan deras partner!

Kommunen måste börja ta konsekvenserna av sina ingrepp och kalkylera den lilla näringsidkarens förluster såsom en kostnad för hela bygget.

Idag behandlas den “lilla” näringsidkaren som en skurk och svindlare av större delen av kommunens myndigheter.

Staden är vårt gemensamma vardagsrum där alla måste hjälpa till att hålla ordning och tillsammans värna om varandras fortlevnad.