Fördöm det som fördömas skall…

Hur hade du reagerat om ett demostrationståg med fundamentalistiska religiösa företrädare marscherade upp för Avenyn med laddade AK4:or, med ett krav om att den sittande statschefen omedelbart skulle avsättas och att deras religiösa ledare skulle tillsättas?

Det är detta som har föranlett Egyptens blodiga sammandrabbningar i det senaste! Att världen fördömer detta är enligt min uppfattning absurt! Vi skall leva och verka efter demokratiska grunder utan att ta till vapen.

Det är viktigt att komma ihåg vem som tar till vapen först. Försvar är inte samma sak som anfall!!!

En stat (oavsett politisk eller religiös tillhörighet) har som huvuduppgift (antagligen den viktigaste av alla) att skydda sitt folk.

Googla Muslimska Brödraskapet! Ta en titt på deras flagga och vad de står för! Och framförallt kolla vilka deras samarbetande organisatoner är – ni lär känna igen ett och annat namn från andra värlsdomvälvande aktioner!

Studera deras historia och fundera över varför de har placerat vapen på deras flagga!

Det muslimska brödraskapet vill att HELA samhället skall genomsyras av inte bara Koranen utan alla traditioner och dess manliga företrädares tolkningar av dess traditioner. M.a.o. ett massivt kvinnoförtryck!

Kvinnoförtryck är något vi aldrig kan eller skall acceptera – det skall i alla sammanhang slås ner och fördömmas!

Sverige skall stå för demokrati baserad på rättvisa och tolerans – i dessa begrepp får inte det muslimska brödraskapets syn på kvinnor plats!

Hur hade du agerat om en samling beväpnade religiösa fundamentalister skulle ockupera ditt kvarter?