Fotskav

Så hårt du trampar på mitt liv
Så löst du känner mina ord
Så tungt du dränker perspektiv
Sliter sulan på din sko