Frenetisk honavund

Var ingenting av det som dött levande
att begrunda?
När truten knäckte livets sista mussla
betalade ni?
Vid porten bräkte dina lånta lungor
att förundra!
Bakom fönstret skymdes hon av kroppens
vredesmani!
Ur tidens perspektiv akterseglades
sagans tunga.
Se hur frossa livnär din honavund
i frenesi.
En  dagslända att bevittna för att
sedan förkunna.
Med vår kärlek bygger vi vår borg ur
dolt perspektiv!