Gaias bog

En sorgsen tangent skapar magi
själakraft strömmar ur en hand
tre fingrar galopperar förbi
att dansa i sinnets skira land.

I nattens låga trevar harmoni
ur strängars liv växer en skog
av kärleksdyslexi och mani
att resa sig ur Gaias bog.