Gärdsgårdslyrik

En dag att beakta är en dag att förstå.
Den vaggar nattens liv och drar i stjärnglansridå.
Den spelar på sin lyra i gryningens mystik.
Ett hav av sirener begrundar gärdsgårdslyrik.