Georgin #10

En gren – ett blad, sakta strävar för att vinna
bäddar jordens nav, syntesens sista dagar.
En död så komplex, i en berså av lagar,
för att där stjäla tid av Guds förstfödda kvinna.