Georgin #11

I fertila kvinnors navel, så fördömd – så förrådd
att byta sina brister ur dess lånta arv!
Ovan himlens bistra moln dansar solens skarv,
där skuggans tro på ljus åter blir försmådd.