Georgin #4

Ur krankhets nakna blick, en spegel – en reflex
att syna sina synder ur dess slitna dräkt!
Vid strida bäckars fall lurar tidens läkt,
där fiskens lekfullhet av strömmen blir komplex.