Georgin #5

Kristallklar gravstod, ett porträtt – en karikatyr!
Ur murrig tavla fanns arvet att beträda,
en tankespegel under ensam bräda –
för livets tafatthet att betrakta där du flyr!