Georgin #6

Ett liv – ett stafli, att ur hinna stöpa vaccin,
en väska full av sten, att drapera ett torn,
att skyndsamt urholka ett elfenbenshorn,
för där stjäla tid av Guds förstfödde serafin.